Hírek

Elérhetőségek

Település rendezési terv

Határozat-tervezet

 

Fülöpjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 6.§(1) bekezdés szerint feladatkörében településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: Kereskedelmi szolgáltató területet ipari területbe sorol a melléklet szerint.