Hírek

Elérhetőségek

2019. téli szünidei gyermekétkeztetés!

2016. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozása alapján a települési önkormányzatoknak kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést. A szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő kérelmére a települési önkormányzatoknak napi egyszer- elsősorban helyben elfogyasztott- meleg ételt kell biztosítania valamennyi, a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartása időtartamára eső munkanapokon. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (5 hónapos kortól 18 éves korig) jogosultak, ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi - bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói - jogviszonnyal.

2019. évi téli szünidőben 7 munkanapra terjed ki (2019. december 23-24., december 27., december 30-31. és 2020. január 2-3.)

Csatolmány(ok):