Hírek

Elérhetőségek

A bizottságok tagjai

BIZOTTSÁGOK

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Csáki Béla képviselő (elnök)

Kürtösi József képviselő (elnökhelyettes)

Udvardi Béla (kültag)

 

Egészségügyi, Szociális és Kulturális Bizottság

Csankovszki Tibor (elnök)

Polyák Tibor képviselő(elnökhelyettes)

Kürtösi László képviselő(tag)

Fekete István (kültag)

Oroszi Tiborné (kültag)

 

Választási Bizottság

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:

  • szavazatszámláló bizottság (SZSZB), az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
  • helyi választási bizottság (HVB);

  • területi választási bizottság (TVB), a fővárosban Fővárosi Választási Bizottság (FVB) működik;

  • országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

 

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei - a Ve. 41. § (3) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - azonosak.

A Helyi Választási Bizottságot a képviselő-testület választja meg.

A 68/2019 ÖH alapján a településen működő Helyi Választási Bizottság:

-Tagjai: Kisné Nagy Anikó
             Kovácsné Fehér Éva
             Oroszi Tibor
             Pöszmet Jánosné
             Vetró Zoltánné
-Póttagjai: Cseriné Lovas Éva
                 Dinnyés Imre Istvánné
                 Németh Erika

A bizottság alakuló ülését -az eskütételt követően- 2019. augusztus 30-án tartja.

A bizottság határozatai nyilvánosak.   Elérhető itt.