Hírek

Elérhetőségek

A bizottságok tagjai

BIZOTTSÁGOK

 

Ügyrendi és Településügyi Bizottság

Nagy Antalné (elnök)

Csankovszki Tibor

Polyák Tibor

Rigó Imre

Udvardi Béla

Bizottsági tagok

Választási Bizottság

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:

  • szavazatszámláló bizottság (SZSZB), az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
  • helyi választási bizottság (HVB);

  • területi választási bizottság (TVB), a fővárosban Fővárosi Választási Bizottság (FVB) működik;

  • országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

 

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei - a Ve. 41. § (3) bekezdésében és a 45. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - azonosak.

A Helyi Választási Bizottságot a képviselő-testület választja meg.

A 68/2019 ÖH alapján a településen működő Helyi Választási Bizottság:

-Tagjai:       Kisné Nagy Anikó
                       Kovácsné Fehér Éva
                       Oroszi Tibor
                       Pöszmet Jánosné
                       Vetró Zoltánné

-Póttagjai:  Cseriné Lovas Éva
                      Dinnyés Imre Istvánné
                      Németh Erika

A bizottság alakuló ülését -az eskütételt követően- 2019. augusztus 30-án tartja.

A bizottság határozatai nyilvánosak.   Elérhető itt.