Hírek

Elérhetőségek

Ügyleírások

Adóigazolás

Az önkormányzati adóhatóság az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki a nála vezetett adószámlákra vonatkozó adóigazolást (adóhatósági

Tovább »

Helyi Iparűzési Adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletszabályait meghatározzák. A Htv.

Tovább »

Adó- és Értékbizonyítványok Kiállítása

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak alapján az ügyintéző meghatározott ügyekben hatósági bizonyítványt állít ki.

Tovább »

Adók Módjára Behajtandó, Idegen Helyről Kimutatott Köztatrozások

Tovább »

Magánszemély Kommunális Adója

BEVALLÁS

Tovább »

Eljárási Illeték

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. szerint a közigazgatási hatósági eljárásokat illetékfizetési kötelezettség terhelheti. A hatósági igazolás kiadásának kérésekor és a méltányossági kérelmek benyújtásával egyidejűleg illetéket kell fizetni.

Tovább »

Önkormányzati Adók, Illetétek, Díjak és Adók Módjára Behajtandó Köztartozások Nyilvántartása

Az ügyintézők feladata az építményadó, telekadó, gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, bírság, késedelmi pótlék, egyéb befizetések, idegen bevételek befizetésének könyvelése, túlfizetések átvezetése, kiutalása. Adószámlák felülvizsgálata. Kivetési iratok kezelése.

Tovább »

Telekadó Ügyek

A helyi adókról szóló15/2016. (XI.30.). – önkormányzati rendelet alapján adóköteles az önkormányzati illetékességi területén lévő ténylegesen művelés alatt nem álló beépítetlen belterületi földrészlet, a külterületi törölt művelési ágú telek.

Tovább »

Végrehajtási Ügyek

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. és a bírósági végrehajtásról szóló – módosított – 1994. évi LIII.

Tovább »

Tájákoztató KATA Adóalanyokank

Tovább »