Hírek

Elérhetőségek

A képviselőtestület tagjai

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

SZÉNÁSI ZOLTÁN /POLGÁRMESTER/

Kecskeméten 1964-ben születtem. 1982-ben érettségiztem a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolában, majd a Fémmunkás Vállalatnál helyezkedtem el gyártmány-szerkesztőként. 1984-ben kötöttem házasságot Szabó Arankával. Házasságunkból két gyermek született. Rita óvónő a helyi óvodában, Zoltán liftszerelőként dolgozik egy kecskeméti cégnél. 1992. január 1. óta dolgozom a Fülöpjakabi Polgármesteri Hivatalban anyakönyvvezető, népességnyilvántartó és szociális ügyintézőként. Megalakulása óta tagja vagyok a helyi polgárőrségnek. 1994-ben alapítottuk meg az Alfa 94' Szabadidős Klubot, melynek azóta vezetője vagyok, a klub működésén belül szerveztük a május 1.-je sport napot, kirándulásokat, színházlátogatást. Idén 20. alkalommal szerveztük meg a Szüreti Bálat.

Úgy gondolom, hogy munkámból adódóan sok embernek ismerem az életét, a problémáját, a megélhetési lehetőségét. A fiatalok körében eltöltött idő bizonyosságot adott számomra, hogy több lehetőséget kell keresni és teremteni részükre a kulturális élet és sport területén is, hogy hasznosabban tudják eltölteni a szabadidejüket. Az idős, tanyán élő emberek életét könnyebbé kell tenni (pl. földutak karbantartása, út melletti fák metszése, tanyagondnoki szolgálat működésének további biztosítása)

22 év óta dolgozom az önkormányzat alkalmazásában. Tisztában vagyok vele, hogy az anyagi lehetőségek korlátoltak és szűkösek. Éppen ezért- minden pályázati lehetőséget is kihasználva - elsősorban a mindennapi életben felmerülő, ahhoz kapcsolódó feladatok ellátást tartom elsődlegesen fontos feladatnak: Pl. iskola és óvoda megtartása, temető rendbetétele, rendszeres karbantartása, esővíz elvezetés, szennyvíz-csatorna kiépítése, földutak karbantartása, forgalom lassító szigetek a falu két szélén, civilszervezetekkel jó kapcsolat kialakítása, helyi vállalkozók bevonása a helyi beruházásokba, fiatalok nyári gyakorlaton történő alkalmazása, kerékpár-út rendszeres karbantartása gyermekbarát játszótér kialakítása, helyi termelők termékeinek helyben történő hasznosítása, teleház kibővítése faluházzá ( ahol minden civilszervezet helyet kaphatna), porta-program ( anyagi támogatás a fiataloknak.)

Célom egy olyan önkormányzat kialakítása, ahová az emberek bizalommal fordulhatnak, meghallgatásukra, problémájuk megoldására fogok törekedni. Bízom benne, hogy nyitottan és őszintén meg tudunk beszélni mindent, én minden igyekezettemmel ezen leszek. Összefogással egy élhető, szerethető, mások által is megbecsült és elismert falu megteremtése és megtartása lesz a következő években a célkitűzésem.

BAKRÓ TIBOR /ALPOLGÁRMESTER/

1975. február 1-én születtem. Fülöpjakab Alkotmány u. 9. szám alatti lakos vagyok Születésemtől kezdve fülöpjakabi lakos vagyok 1992-ben szereztem meg a Kossuth Lajos Szakmunkásképző és Szakközépiskolában elektrolakatos végzettségemet és 2002-ben ugyanitt az érettségimet. 1995-től vagyok a helyi Polgárőrség tagja, valamint 1999-től a Fülöpjakabi Sportegyesület elnöke Jelenleg a Dél-Alföldi Leolvasó Kft.-nél dolgozom, mint külterületi leolvasó.

Azért jelöltettem magam a Képviselő-testületi tag posztra, mert ebben a községben képzelem el a jövőmet. Jelenlétemmel sz szavazati jogommal szeretnék segíteni a falu előbbre haladásának és fejlődésének előmenetelében.

CSANKOVSZKI TIBOR

A község általános iskolájában tanítok. Elsősorban a tanyasiak, valamint a fiatalok és általános iskolások problémáit érzékelem, látom közelebbről.

KÜRTÖSI LÁSZLÓ

1965.november 15-én születtem Kiskunfélegyházán. Születésem óta fülöpjakabi lakos vagyok, 2 felnőtt gyermek édesapja. Anyagbeszerzőként 30 éve dolgozom a Kiskunfélegyházi Petőfi Szövetkezetnél. A Fülöpjakabi Polgárőr Egyesület alapító tagjaként részt veszek a falu biztonságának megőrzésében, illetve az Alfa '94 Szabadidős Klub tagja is vagyok. Képviselőként szeretném segíteni az önkormányzat munkáját, a falu fejlődését és a fiatalok helyben maradását. Gyermekeim is itt szeretnének családot alapítani,k ezzel is példát mutatni a fiataloknak az itt letelepedésben.

KÜRTÖSI JÓZSEF

1965 április 25-én születtem. Fülöpjakabon lakom feleségemmel és két fiammal. Régebben gumijavítóként dolgoztam, jelenleg Kecskeméten dolgozok. Az 1998-2006. évben önkormányzati képviselő voltam, remélem, a falu lakóinak a megelégedésére, és ha bizalmat szavaznak nekem, ismét szeretném képviselni a falu lakóinak érdekeit.

POLYÁK TIBOR

1966. július 25-én születtem Kiskunfélegyházán. Születésemtől kezdve fülöpjakabi vagyok. Az általános iskolát is itt végeztem. Ezt követően szobafestő-mázoló szakmát tanultam, majd az Alkotmány TSZ-ben dolgoztam festőként. 1988-ban családot alapítottam, három gyermekünk született. Az önkormányzat megalakulását követően gépkocsivezetőként, 1999 óta falu-, majd tanyagondnokként dolgozom a településen. Tanyagondnokként nap, mint nap kapcsolatban állok az itt élő emberekkel, ismerem az őket foglalkoztató kérdéseket, gondokat, és osztozhatok örömeikben is. Napi kapcsolatom van az iskola, óvoda, orvosi rendelő, hivatal dolgozóival, megoldandó feladataikban igyekszem részt venni. Jelenleg is képviselő vagyok, immáron a negyedik ciklusban. Igyekeztem ezen időszakok alatt a község életében tevékenyen részt venni. Szeretném a következő időszakban munkámmal a település fejlődését támogatni. Támogatnék minden olyan kezdeményezést, amely a település képét javítaná, munkalehetőséget teremtene, a fiatalok letelepedését elősegítené.

CSÁKI BÉLA

1949. december 10-én születtem, azóta Fülöpjakabon élet. feleségem nyugdíjas, két felnőtt gyermekünk és két csodás unokánk van. A 24 éves polgármesteri tapasztalatommal szívesen segíteném képviselőként Fülöpjakab életét, fejlődését, ha bizalmat kapok a választópolgároktól, illetve ha a megválasztásra kerülő polgármester igényt tart a segítségemre. A régi mondás most is aktuális: "Minden település olyan vezetést érdemel, amilyet választ magának."