Hírek

Elérhetőségek

Háziorvosi rendelő felújítása

Projektazonosító: TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00011

Támogatás aránya:100%

Megvalósítás vége: 2020.06.29.

 A projekt célja: az önkormányzat tulajdonában álló, Fülöpjakab, Alkotmány u. 8. (739. hrsz) szám alatti ingatlan korszerűsítése és állagának megóvása.

A projekt tartalma: Az épületben kap helyet a település háziorvosi ellátása, valamint az orvos számára biztosított szolgálati lakás. Az orvosi rendelő korszerűsítése és akadálymentesítése fog megvalósulni. Jelen pályázatban tervezett belső, akadálymentesítés miatti átalakítások, valamint a szükséges felújítások kizárólag az orvosi rendelő, valamint váró helyiségeit érintik, a szolgálati lakáshoz nem kapcsolódnak.

A projekt várható eredménye: Korszerű orvosi rendelő fogadja majd Fülöpjakab lakosságát.