Hírek

Elérhetőségek

Inkubátorház fejlesztése fülöpjakabon

1. Projektazonosító: TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00003

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2022. 05.31.

Link: https://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/inkubatorha…

A projekt célja: A Fülöpjakabi Községgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Nonprofit Kft. és Fülöpjakab Község Önkormányzata, valamint a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi formában élelmiszeripari feldolgozás funkciót ellátó inkubátorházat kívánnak megvalósítani.  A felhívás és a projekt közös célja, hogy a helyi vállalkozások bővüljenek, fejlődjenek, továbbá a betelepülő vállalkozások az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a telephelyi és menedzsment funkcióik hozzájáruljanak a foglalkoztatottság, valamint a GDP növeléséhez.

A projekt tartalma: A pályázat megvalósítása keretében Fülöpjakabon (hrsz. 0235/171.) egy közel 1100 m2 alapterületű 8 m belmagasságú, vasbeton szerkezetű új temperált üzemcsarnok fog létesülni, 150 m2 alapterületű hűtőkapacitással, szociális blokk kerül és irodákat helyeznek el, 5 tonnás daru kiépítésének lehetőségével. 
 
A projekt várható eredménye: Az önkormányzati tulajdonú inkubátorház infrastrukturális hátterének kiépítésével hozzájárul a vállalkozások számának bővüléséhez.
 
 
 
 

2. Az 1101/2021. (III.5.) Korm. határozat alapján megkaptuk az  53.438.099,- Ft többlettámogatást az Inkubátorház építésével kapcsolatban, így minden akadály elhárult az építkezés elkezdése előtt. A döntés a Magyar Közlöny 37. számában jelent meg.